Tällä sivulla pääset tutustumaan tarjoamiini palveluihin

Manuaalisten hoitojen alapuolelta löydät tietoa muun muassa kuntosaliharjoittelusta ja Personal Trainer-palveluista 


Käyttämiäni manuaalisia hoitomenetelmiä 

Manuaalisen hoidon tavoitteena on parantaa kehon toimintaa, vähentää kipua, edistää paranemista ja parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisää tietoa hoitomenetelmistä alla. 

Nikama- ja nivelkäsittely
Hieronta
Dry Needling
Faskiakäsittely


Nikama- ja nivelkäsittelyssä on kysymys käsittelystä, jossa nivel tai nikama vapautetaan käyttämällä manipulaatiota ja/tai mobilisaatiota. Pyrkimyksenä on saada nivel tai nikama toimimaan sille ominaisella fysiologisella liikelaajuudella.

Itse manipulaatio tapahtuu aina nivelen fysiologisten normaalien liikeratojen suuntaisesti. Näin toimimalla kehon omat luonnolliset tukirakenteet, lähinnä nivelsiteet, ohjaavat niveltä oikeaan asentoonsa. Ne myös suojaavat sitä manipulaation aikana.

Mobilisaatiolla tarkoitetaan yksinkertaisesti liikehoitoa. Useammalla toistolla nivelen liikelaajuutta lisätään joko passiivisesti hoitajan eli minun suorittamana, tai aktiivisesti asiakkaan, eli sinun itsesi suorittamana. 


Hieronta on manuaalinen hoitomenetelmä, jossa pehmytkudoksia kuten lihaksia ja sidekudoksia käsitellään painamalla, hieromalla tai manipuloimalla. Hieronnalla pyritään rauhoittamaan ja edistämään eri kudosten toimintoja. Hieronta rentouttaa, vilkastuttaa verenkiertoa ja vaikuttaa jopa aineenvaihduntaan tehostavasti. Hieronta sopii kaikenikäisille, ja sillä on myös stressiä lieventäviä vaikutuksia.

Yleisimmin hierontaa käytetään lihasjäykkyyksien ja näistä aiheutuneiden kipujen laukaisuun. Lihasjäykkyydet voivat olla seurausta muun muassa yksipuolisesta ja toistuvasta rasituksesta tai tapaturmista.Dry needling (DN) eli kuivaneulaus on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Nimensä mukaisesti kehon sisään ei injektoida mitään vaan hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen. Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja.

Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa sijaitsevia triggerpisteitä. Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. Hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Dry needling ei siis ole akupunktiohoitoa. 


Fasiakäsittelyjä käytetään avaamaan ja rentouttamaan esimerkiksi traumaperäisten vaivojen, rasitusvammojen, kroonisten tulehdustilojen tai leikkausarpien aiheuttamia kiinnikkeitä ja kireyksiä lihaskalvoissa. Tavoitteena on saada kehon nesteet virtaamaan kuivemmille alueille, jotta kalvot pääsevät liukumaan elastisesti erilaisissa liikkeissä. 

Faskiat, eli lihaskalvot, muodostavat lihasten ympärille verkoston, joka toimii kuin suojakelmu, yhdistäen lihaksia jalkapohjista päälaelle asti. Lihaskalvojen tehtävänä on tukea lihasten toimintaa, välittää voimia eri suuntiin sekä jakaa kuormaa ja jännityksiä koko kehoon. Elintavat, ravinto, työympäristö ja perintötekijät vaikuttavat lihaskalvoihin ja voivat aiheuttaa niiden kireyksiä. Tällöin kalvot eivät liiku normaalisti lihasaktivaation aikana, mikä vaikuttaa liikkeen laatuun. 


Terapeuttinen harjoittelu, kuntosaliohjaus ja Personal training

Motivoitunut ja motivoiva Personal Trainer palveluksessasi!

Terapeuttinen harjoittelu
Kuntosaliohjaus ja Personal Training
Kuntotestaus
Ravintoneuvonta


Terapeuttinen harjoittelu on olennainen osa kuntoutusprosessia, jonka tarkoituksena on parantaa toimintakykyä ja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Harjoittelu perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, ja se voi sisältää erilaisia lihaskuntoharjoitteita, liikeharjoitteita, venytyksiä ja tasapainoharjoitteita.

Terapeuttinen harjoittelu auttaa palauttamaan lihasten ja nivelten normaalia toimintaa, vähentämään kipua, parantamaan liikkuvuutta ja lihasvoimaa sekä ehkäisemään uusia vammoja. Se voi myös auttaa kuntoutujaa suoriutumaan päivittäisistä toiminnoistaan tehokkaammin ja vähentämään loukkaantumisriskiä.

Terapeuttinen harjoittelu räätälöidään yksilöllisesti kuntoutujan tarpeiden ja voinnin mukaan. 


Kuntosaliharjoittelu on monipuolinen liikuntamuoto, jota voit harrastaa pelkästään tai lisätä sen muiden liikuntamuotojen tueksi. Kuntosaliharjoittelun avulla parannat sekä kuntoasi, että lihaskestävyyttäsi. Näiden lisäksi kasvatat vielä lihasmassaasi ja vähennät kehosi rasvan määrää.

Teen jokaisen kuntosaliohjelman aina henkilökohtaisesti. Huomioin kuntosaliohjelmassa lähtötasosi sekä harjoittelun tavoitteet. Otan toki huomioon myös mahdolliset rajoitteet, joita harjoittelulle voi olla. 

Personal Trainerin toimenkuva on olla asiakkaansa henkilökohtainen valmentaja. Ideana on ohjata asiakasta kohti parempia terveystottumuksia. 

Sinun oma tarpeesi määrittelee roolini Personal Trainerina.

Tavoitteet ja tarpeet voivat vaihdella pitkäjänteisestä, elintapojen muutosprosessin tukemisesta aina intensiiviseen kuntosalivalmennukseen, jossa tähtäimenä on lihasmassan kasvattaminen.

Ota askel kohti tavoitteellisempaa treeniä, minä autan!


Kuntotestaus on menetelmä fyysisen kunnon arvioimiseksi, ja se suoritetaan usein ennen harjoitusohjelman suunnittelua tai terveydentilan seurantaa varten. Testausprosessi voi sisältää erilaisia fyysisen suorituskyvyn mittauksia, kuten kestävyys-, voima- ja liikkuvuustestejä.

Kuntotestaus tarjoaa arvokasta tietoa fyysisestä kunnosta, mahdollisista heikkouksista ja vahvuuksista. 

Kuntotestauksesta saatujen tietojen perusteella voidaan suunnitella yksilöllisiä harjoitusohjelmia ja seurata edistymistä ajan mittaan. Kuntotestaus auttaa myös tunnistamaan riskejä loukkaantumisille ja terveysongelmille, ja motivoi asettamaan ja saavuttamaan fyysisiä tavoitteita. 


Ravintoneuvonnassa opastan sinua koostamaan oman ruokavaliosi ja ruokailurytmin sopimaan omiin tavoitteisiisi.

Monet eivät tiedä, että miten tärkeässä roolissa ravinto on paitsi aktiivisessa harjoittelussa myös kuntoutumisessa. Harjoittelusta palautuminen hidastuu huomattavasti jos ravintoa ei ole riittävästi, nautit liian vähän tarvittavia ravintoaineita tai syöt muuten vain hyvin epäterveellisesti.

Kuntoutumisen osalta huomionarvoista on se, että uuden kudoksen muodostaminen vaatii oikeanlaisia rakennusaineita. Mikäli kehosi ei saa ravinnosta sille tärkeitä rakennusaineita, vammat myös paranevat hitaammin.

Kun syöt säännöllisesti ja terveellisesti vaikutat omaan terveydentilaasi merkittävästi niin fyysisesti kuin henkisestikin.